Bæredygtighed

Trævinduer og døre fra Vrøgum

Vrøgum er Klimaklar

Over de seneste år har vi i Vrøgum halveret vores Kwh forbrug, og dermed reduceret vores CO2 udledning markant. Men hvad betyder ”markant” - er det det også en halvering af CO2 udledningen? Og hvad med mange andre tiltag  som vi både selv gennemfører, samt alle de forbedringer vores leverandører i hele værdikæden gennemfører? Det har ikke været muligt for os, at dokumentere den samlede effekt af dette - indtil nu.

Vi har i efteråret 2023 deltaget i Klimaklar Produktionsvirksomhed, og derigennem fået viden og værktøjer til, at indsamle egne CO₂-data. Således kan vi dokumentere effekterne af vores indsats, sætte yderligere reduktionsmål samt få inspiration til god klimakommunikation. Vi har modtaget dette diplom som bevis på vores deltagelse. Det betyder ikke at vi er udlært, men snarere, at vi har fået ”licens” til at arbejde vedvarende fremad med at øge Vrøgums dokumenterede positive indvirkning på at skabe en mere bæredygtig verden.

Vi vil løbende lave opdateringer, efterhånden som vi laver nye tiltag, og får interessant viden at dele.