Bæredygtighed

Vores iInitiativer & projekter indenfor grøn omstilling

Vrøgum er Klimaklar

Over de seneste år har vi i Vrøgum halveret vores Kwh forbrug, og dermed reduceret vores CO2 udledning markant. Men hvad betyder ”markant” - er det det også en halvering af CO2 udledningen? Og hvad med mange andre tiltag  som vi både selv gennemfører, samt alle de forbedringer vores leverandører i hele værdikæden gennemfører? Det har ikke været muligt for os, at dokumentere den samlede effekt af dette - indtil nu.

Vi har i efteråret 2023 deltaget i Klimaklar Produktionsvirksomhed, og derigennem fået viden og værktøjer til, at indsamle egne CO₂-data. Således kan vi dokumentere effekterne af vores indsats, sætte yderligere reduktionsmål samt få inspiration til god klimakommunikation. Vi har modtaget dette diplom som bevis på vores deltagelse. Det betyder ikke at vi er udlært, men snarere, at vi har fået ”licens” til at arbejde vedvarende fremad med at øge Vrøgums dokumenterede positive indvirkning på at skabe en mere bæredygtig verden.

Vi vil løbende lave opdateringer, efterhånden som vi laver nye tiltag, og får interessant viden at dele.

Livscyklusanalyse & miljødeklaration

Vrøgum forsætter det gode arbejde med grøn omstilling, og vi har i 2024 startet to projekter op, hvor vi skal arbejde med livscyklusanalyser og miljødeklarationer. Vores mål er, at vi i løbet af 2024 kan fremlægge miljødeklarationer på vores produkter, og får opbygget kompetencer, der gør os i stand til løbende at forbedre disse. 

Livscyklusanalyser (LCA) er en metode til at vurdere de miljømæssige påvirkninger, der er forbundet med et produkts livscyklus, fra råmaterialeudvinding til produktion og i sidste ende bortskaffelse. Ved at anvende LCA kan vi identificere områder, hvor vi kan reducere vores miljøpåvirkning mest effektivt. Miljødeklarationer (EPD) er dokumenter, der kvantificerer de miljømæssige data for et produkt, hvilket giver gennemsigtig information om produkternes miljøpåvirkninger.

Som en SMV-virksomhed (betegnelse for små og mellemstore virksomheder) får Vrøgum støtte fra fondene SMV: Grøn 2.0 og SMV: Grønne Kompetencer. Disse fonde er designet til at hjælpe SMV'er med at integrere bæredygtige praksisser i deres forretningsmodeller. SMV: Grøn 2.0 støtter initiativer, der fremmer grøn omstilling og reducerer miljøpåvirkningen, mens SMV: Grønne Kompetencer fokuserer på at opbygge de nødvendige færdigheder og viden inden for grøn teknologi og bæredygtighed.

Du kan læse mere om de to fonde herunder: